Zorgmarketing

Optimaliseert de patiëntbeleving en inspireert en activeert organisaties over de toegevoegde waarde van marketing voor de gezondheidszorg

Marketing voor de gezondheidszorg

Marketing is een ‘containerbegrip’ en wordt vaak verward met communicatie. Dit is echter een serieuze misvatting waardoor veel organisaties in de zorg zichzelf beperken als het gaat om innoveren en ondernemen in de zorgsector.

Zorgmarketing zorgt ervoor dat zorgaanbieders marktgerichter en klantgerichter kunnen werken. Zorgaanbieders kunnen met de inzet van marketing het dienstenaanbod beter afstemmen op de vraag van de patiënt en de verwijzer en men onderscheidt zich op een unieke en positieve wijze van andere zorgaanbieders in de markt. Marketing en communicatie gaan wel hand in hand want zonder marketing geen goede communicatie en zonder communicatie zijn marketingdoelstellingen niet te realiseren.

Marketing is daarom van strategisch belang voor het optimaliseren van de communicatie en de relatie met patiënt, verwijzer en verzekeraar.

VISIE

De gezondheidszorg verandert sneller dan ooit tevoren. Baanbrekende innovaties in behandelmogelijkheden, veranderende behoeftes van patiënten, uitdagingen op het gebied van vergijzing en betaalbaarheid van zorg maken dat zorgorganisaties zich moeten kunnen aanpassen aan de veranderende wereld.

Om aan behoeften van patiënten te kunnen voldoen moet snel en flexibel worden ingespeeld op de veranderingen. Een complexe uitdaging in een organisatie waar behoeftes van patiënten samen komen met belangen van zorgverzekeraars, zorgprofessionals en overheid.  Een uitdaging die vraagt om een transitie van de manier waarop zorgorganisaties om gaan met de wereld om hen heen. 

De snel veranderende wereld maakt het onmogelijk om te weten hoe de wereld er over een paar jaar uitziet. Ook zijn alle effecten van een innovatie bijna onmogelijk te overzien. Als innovator of bestuurder van een zorgorganisaties is het niet meer mogelijk top-down een richting te kiezen, maar is het van belang continu in dialoog te zijn met de stakeholders. Om zo snel aanpassingen te kunnen maken en keuzes te maken gebaseerd op gevalideerde kennis.

Samen met de opdrachtgever op de nieuwe locatie van het Huid Medisch Centrum in Amsterdam.

De beste klantbeleving en een duidelijke en relevante propositie als rand-voorwaarde voor succes.

Ieder contactmoment tussen een zorgaanbieder en haar doelgroepen (patiënten en verwijzers) is bepalend voor de reputatie en daarmee de waardering voor de geleverde zorg. Een contactmoment bestaat niet alleen uit fysiek contact met de arts, de verpleegkundige of het secretariaat maar zal in toenemende mate ook steeds vaker in digitale vorm plaatsvinden. Het is dus belangrijker dan ooit dat een zorgaanbieder de volledige patiënt journey in kaart heeft gebracht en de regisseur is van ieder contactmoment (fysiek en online).

Zowel de patiënt, familie van de patiënt en verwijzers zullen zich in toenemende mate online en digitaal laten informeren over de kwaliteit van zorg en de aanwezige expertise bij een zorgaanbieder. Dit betekent dat de propositie (het aanbod) van een zorgaanbieder duidelijk, onderscheidend en consistent moet zijn.

Omdat ook de wensen en verwachtingen van patiënten en verwijzers steeds veranderen, is het schrijven van een meerjarige beleidsnota niet langer de wijze waarop een zorgaanbieder haar inkomsten kan borgen en laten groeien. Het is noodzakelijk om de gekozen strategie regelmatig te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De toekomstbestendige zorgaanbieder levert niet alleen de beste medische zorg en expertise maar is ook in staat om haar propositie aan te passen op basis van nieuwe marktontwikkelingen en betrekt hier zowel patiënten als verwijzers bij (co-creatie).

Zorgaanbieders die niet investeren in marketing en waar marketing niet op directieniveau op de agenda staat, zullen uiteindelijk worden ingehaald door de tijd en aanbieders die wel innoveren door samen te werken met stakeholders.

OVERZICHT DIENSTEN

Interim Management

Tijdelijk hoofd / leidinggevende van een afdeling en coach en meewerkend voorman voor Marketing & Communicatie professionals

Klantbeleving

Advies en concrete activiteiten voor het optimaliseren van alle communicatie-momenten met patiënten en verwijzers met als resultaat de beste klantbeleving.

Positionering

Advies en hands-on ondersteuning bij het ontwikkelen van een duidelijke en onderscheidende positionering en maken van uw zorgorganisatie een sterk merk.

Propositie

Advies voor het aanscherpen en actualiseren van het zorgaanbod en diensten zodat verwijzers, patiënten en verzekeraars weten wat u hen te bieden heeft.

REFERENTIES

Tim heeft ons als marketing & merkstrateeg begeleid op het gebied van marketing & communicatie tijdens de oprichtingsfase van het Huid Medisch Centrum. Hij heeft onder andere een merkstrategie en een marketing- & communicatieplan voor ons geschreven. Ook was hij als projectmanager nauw betrokken bij het tot stand komen van onze merkidentiteit en onze website. Tim heeft zijn opdracht bij ons afgerond met een training hospitality aan alle medewerkers waarin hij ons heeft geïnspireerd op het gebied van de waarde van gastvrijheid en de wijze waarop je de klantreis kunt optimaliseren.
Joyce Zweers
Directeur Kwaliteit en Veiligheid bij Centrum Oosterwal en Huid Medisch Centrum
Tim ons heeft geruime tijd, als interim adviseur, bijgestaan in het opnieuw inrichten van ons marketing beleid. Hij heeft ons - bestuur, management en professionals- de weg gewezen bij de analyse van onze marktpositie en ons geholpen plannen uit te werken voor de verbetering van de instrumenten die wij inzetten om verwijzers en patiënten beter te bereiken en bedienen. Hij heeft een directe maar respectvolle manier van werken, zonder te vervallen in vakjargon en vage concepten. Kortom: een heel prettige en deskundige collega.
Rob Beuse
Bestuurder De Hoogstraat Revalidatie

Meer referenties zijn te vinden op mijn LinkedIn-profiel.

Blijf op de hoogte

Een paar keer per jaar verstuur ik een nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied marketing, communicatie en management. Als je deze wil ontvangen, laat dan jouw e-mail adres achter.