TECHNOLOGIE & SOFTWARE

Ontwikkeling van strategie en activiteiten voor het introduceren van nieuwe technologie en deze toepassen voor digitale transformatie.

strategie voor de innovatie van bestaande businessmodellen en digitale transformatie

Digitalisering verandert de manier waarop producten en diensten kunnen worden aangeboden en waarop organisaties samenwerken ingrijpend. Producten en diensten worden digitaal, datagedreven en modulair. Dit brengt nieuwe kansen, maar ook grote onzekerheden met zich mee. Er ontstaan nieuwe marktverhoudingen en de winnende businessmodellen moeten nog worden ontwikkeld.

Vernieuwing is nodig en niet alleen vandaag of morgen maar continu. Om dat te realiseren zal de cultuur van bedrijven moeten veranderen. Wendbaarheid is essentieel en heeft direct invloed op hoe organisaties ingericht en bestuurd worden. Het ontwikkelen en succesvol implementeren van de juiste strategie raakt de organisatiecultuur. Het vereist andere competenties van mensen, andere tools en ook een andere manier van het vermarkten van diensten en producten.

Ik heb diverse uitgevers geholpen met de strategie voor het aanbieden van nieuwe online businessmodellen en digitale producten en ook een aantal online start-ups hands-on geholpen met het aanscherpen van de propositie en het lanceren van nieuwe diensten en producten. In alle gevallen, heb ik gewerkt aan een organisatiecultuur waar de klantvraag en de veranderende wereld centraal staat. Een sterk merk (lees: een authentieke en betrouwbare propositie) begint altijd intern en met het luisteren naar de markt.

Aanbieders van nieuwe innovatieve digitale producten en diensten zullen alleen succesvol kunnen zijn als zij de propositie vanuit het gebruikersperspectief communiceren en dat vraagt om co-creatie en partnership met klanten.

introductie nieuwe producten en diensten

Een briljant idee vertalen naar de ontwikkeling van een concreet product of een nieuwe dienst vraagt om materiedeskundigheid, marktkennis en ondernemerschap. 

Het vervolgens succesvol introduceren en vermarkten van een nieuw product of dienst vereist aanzienlijk meer dan mooie vormgeving, slimme marketing, communicatie en public relations. Het vinden en binden van tevreden klanten en deze vervolgens weer inzetten als referent en ambassadeur is waar het om gaat. Zonder echte verhalen van echte klanten zal het moeilijk zijn om nieuwe en innovatieve producten en diensten te introduceren. Natuurlijk is het nodig om ‘te evangeliseren’ maar dat is een langdurig proces en levert vaak pas na lange tijd resultaat. Ik help organisaties met een concreet toepasbare en meetbare strategie voor het introduceren van nieuwe producten en diensten op basis van bestaande middelen en mensen.

Optimalisatie klantbeleving met Digitale transformatie

Tijdens deze corona-crisis is het wel duidelijk: wil je bestaansrecht behouden, dan zul je moeten transformeren.

Het ‘waarom’ en ‘hoe’ verschilt echter per branche. Door digitalisering stellen klanten en medewerkers andere wensen en eisen aan organisaties. Bijvoorbeeld als het gaat om digitale kanalen om zaken te regelen en op te zoeken. Informatie moet eenvoudig toegankelijk zijn. Anderzijds willen mensen eigenaarschap over eigen persoonlijke gegevens en data.

In de zorgsector is er bijvoorbeeld behoefte aan een transformatie naar een data-gedreven aanpak om betere en efficiëntere zorg te verlenen. In de financiële sector is al vooral aandacht besteed aan initiatieven om de boel draaiende te houden en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Iedere organisatie zal in 2020 meer aandacht moeten geven aan digitale dienstverlening en aan nieuwe (online) businessmodellen. Dit is in deze tijd echter niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Hierdoor liggen er nog veel kansen om de concurrentie voor te blijven door het creëren van meerwaarde.

OVER DIGITALE TRANSFORMATIE

Digitale transformatie draait om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarbij de eindgebruiker, klant én medewerker, centraal staat. Het is een continu proces van business innovatie, sociale innovatie en technologische innovatie. Technologie en digitalisering zijn slechts een onderdeel van het proces en niet een doel op zich.

Digitale transformatie is niet hetzelfde als digitaliseren. Digitaliseren draait om het digitaal beschikbaar maken van (papieren) informatie en bedrijfsprocessen. Digitale opslag van informatie maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen gegevens, klantdata te verrijken en informatie te vergelijken. Door gebruik te maken van deze digitale mogelijkheden kan de organisatie zich volledig richten op de klant en effectiever inspelen op veranderingen. Je kunt digitalisering daarom zien als onderdeel van digitale transformatie. 

Digitale transformatie is een verandering waardoor de eindgebruiker tijdens de gehele customer journey 100% centraal wordt gesteld. Ik zie deze verandering als volgt:

Je dient meerwaarde toe te voegen aan klantcontact, klantbeleving, klantbinding en producten of diensten door te innoveren vanuit business, mens en technologie. Een randvoorwaarde voor een succesvolle transformatie is dat deze plaatsvindt op het snijvlak van bedrijfsinnovatie en sociale en technologische innovatie. De transformatie moet wenselijk, haalbaar en rendabel zijn. Betrokkenheid, eigenaarschap, strategische fit in de organisatie en focus op de eindgebruiker zijn essentieel.

OVERZICHT DIENSTEN

Interim Management

Tijdelijk meewerkend manager / leidinggevende van een afdeling of organisatie als 'vliegende start' en proof of concept als doel.

Optimalisatie online klantbeleving

Advies en concrete activiteiten voor de optimalisatie van alle online contactmomenten met klanten en prospects voor de beste klantbeleving.

Ontwikkeling propositie

Advies en concrete activiteiten voor het introduceren van nieuwe producten en diensten en het innoveren van bestaande businessmodellen.

Projectmanagement

Als meewerkend voorman meewerken aan de selectie en implementatie van digitale transformatie van sales, marketing en klantenservice.

REFERENTIES

Tim heeft ons ruim een jaar lang professioneel en succesvol begeleid naar onze huidige positionering / branding en ook heeft hij onze marketingstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd.

Hij blijft wat ons betreft wel verbonden aan onze organisatie als adviseur en zal ons op ad hoc basis blijven ondersteunen.
Fred van Dijk
CEO Howards Home
I´ve hired Tim as an interim Go To Market Manager in a difficult time for the department. With his energetic, friendly but strong communication skills he brought people, departments and objectives together. The succesfull end result was the delivery by his Channel Marketeers of five approved business cases for the Sales and Marketing Strategy.
Marijn van Schoonhoven
Tuvo Nederland

Meer referenties zijn te vinden op mijn LinkedIn-profiel.

Blijf op de hoogte

Een paar keer per jaar verstuur ik een nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied marketing, communicatie en management. Als je deze wil ontvangen, laat dan jouw e-mail adres achter.